THE HINDU TEMPLE OF ATLANTA, 5851, GA Hwy 85 Riverdale, GA-30274. Ph: 770-907-7102 [TAX ID: EIN 58-1602137]

2018

HTA Sivarathri 2018

Sivarathri 2018

HTA Jan 1st 2018-Krish photo

Jan 1st 2018-Krish photo

HTA  udayasthamana seva Aug 2018

Udayasthamana Seva Aug 2018

HTA Ganesh chaturdhi 2018

Ganesh Chaturdhi 2018

HTA  Balaji Bramotsavam May 2018

Balaji Bramotsavam May 2018

HTA Sathachandi october 2018

HTA Sathachandi october 2018

HTA Diwali 2018

HTA Diwali 2018

HTA Siva Brahmotsavam nov 2018 krish

HTA Siva Brahmotsavam NOV 2018

HTA vaikunta ekadasi dec 2018

HTA vaikunta ekadasi DEC 2018